Loading...
Skip to Content

Multidisciplinaire expertise

Bouwteam

DSC09898

Wat is een bouwteam?

Een bouwteam doorbreekt als multidisciplinair samenwerkingsverband de traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Deze vernieuwende aanpak leidt tot een optimaal ontwerp.

Elk bouwteam bestaat uit meerdere partijen:

  • Architect
  • Bouwheer
  • Aannemer
  • Gespecialiseerde onderaannemers
  • Studiebureau

Hoe werkt een bouwteam?

Elke partij voert binnen het bouwteam zijn eigen opdrachten uit, maar steeds in gecoördineerd verband.

Iedere bijdrage aan het bouwproces wordt afgestemd op het werk van de andere partijen. Zo komen we samen tot een harmonisch geheel van alle onderdelen.

Daarbij analyseert elke partij ook de bijdragen van de andere partijen. Waar mogelijk volgt advies aan elkaar.

Jardins des fleurs 3
DJI 0254

Wat zijn de voordelen van werken in bouwteam?

Werken in bouwteam biedt meerdere voordelen:

  • Het ontwerp wordt sterker en meer kwaliteitsvol dankzij de extra input van kennis.
  • Er ontstaan extra kansen en mogelijkheden voor prijsoptimalisatie dankzij de specifieke knowhow van elke partij.
  • Eventuele tegenstrijdigheden of conflicten tussen de verschillende partijen worden sneller opgespoord, waardoor de faalkosten dalen.
  • De focus ligt op vertrouwen, betrokkenheid en draagvlak. Dit leidt tot een aangename samenwerking.